Novinky

 • Ako sme sa neutopili...

    ...alebo veľké plavecké začiatky! Tak by mohlo znieť heslo tohtoročného plaveckého výcviku žiakov  našej školy, ktorý prebiehal v dňoch 9.5.-13.5.2016 na mestskej plavárni v Bardejove. Šestnásť odvážnych štvrtákov sa vydalo na štvordňový súboj s vodou. Odvážnych preto, lebo nie každý samozrejme vedel plávať a nebál sa vody. Ale takmer všetky obavy i strach sa „utopili“ hneď po prvom dni výcviku. Trénovali sme v dvoch družstvách, kde sme sa učili úplným plaveckým začiatkom, zdokonaľovali si techniku a osvojovali si nové plavecké štýly pod dohľadom pána učiteľa Kypeťa a pána Vila Ondu. Výcvik vyvrcholil 13. mája, kedy sa uskutočnila súťaž v plávaní. Každý žiak k nej pristupoval s plnou vážnosťou a atmosféra bola priam olympijská.  Ako o život plávali všetci, dievčatá aj chlapci. Každý z nich za odvahu a snahu získal vzácny diplom – mokré vysvedčenie.

 • Motýliky svojim mamkám

   

  V triede Motýliky sme 13.mája 2016 privítali mamičky detí a ich príbuzných. Deti s p.učiteľkou a p. asistentkou si pripravili kytičku básničiek, piesní a tančekov pre svoje mamičky. Na záver deti svojim mamičkám zablahoželali k sviatku a dali im darček pripravený vlastnými rukami- kytičku a pozdrav so srdiečkom. Mamičky si s dojatím darčeky prevzali a odmenili deti potleskom. Po predstavení nasledovalo krátke pohostenie po ktorom sa všetci rozišli domov.

 • Spievame Mamičkám

  Z príležitosti Dňa matiek sa uskutočnila aj okresná súťaž Spievame mamičkám, ktorej sa zúčastnili deti z materských škôl z Bardejova a okolia. Deti vystúpili s básňami a piesňami v 12.mája v Galérií HOŠ. Súťaž obohatili i deti z našej škôlky z triedy Lienky: Simonka Bilá a Jozefka Dreveňáková, ktoré zaspievali pieseň Viažem si kytičku a zarecitovali báseň Mama.

 • Čarovné pastelky v MŠ

   

  Hornošarišské osvetové stredisko každoročne organizuje súťaž Čarovné pastelky. Aj tento rok sa súťaž uskutočnila v dvoch kategóriách/od 3- 5,od 6-7 rokov/ s témou: Moja rodina, Deň matiek. Do súťaže sa zapojila i Tamarka Siváková z našej materskej školy z triedy Motýliky. Nakreslila svoju rodinu a jej práca bola ocenená diplomom a vecnou cenou. Víťazné práce postúpia na celoštátnu súťaž Žitnoostrovské pastelky do Dunajskej Stredy. Výstava výkresov potrvá v Galérií do 30.júna 2016.

 • Oslava 10.výročia školy

   

  Nedeľa 8.5.2016 bola pre našu Poštárku veľkým dňom – spoločne sme oslávili 25 rokov od začiatku pastorácie Rómov na Poštárke a 10. výročie školy. Zavítal medzi nás jeden z prvých iniciátorov tohto veľké diela – otec Peter Bešenyei, SDB, ktorý predsedal slávnostnej sv. Omši. Po nej sa naši žiaci predstavili s krátkym kultúrnym programom a nasledovalo malé pohostenie. Pozvaní boli aj bývalí učitelia a všetci, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o toto dielo. Pozvanie prijal a štátny tajomník ministra školstva Mgr. Peter Krajňák, ktorý ocenil dlhoročné úsilie všetkých, ktorí spolupracujú na zveľadení tohto diela. Nech nás  bl. Zefyrín aj naďalej požehnáva!

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou bl. Zefyrína
  Poštárka 12, Bardejov
 • +421 54 472 24 67

Fotogaléria